Karunanjali

Manasa Bhajare Guru Charanam, Jaya Durge Sri Maharajni, Karunamayi He Paran Jyoti, Adi Sakti Aparavataramu, Om Lalita Bhavani, Viswa Kamala Vasini, Patita Pavani Ma, Sri Vijayeswari AnnapurneswariCollections: