Govind Bhajans

Jagat Palana Jagan Mohana, Kshirabdhi Sayana Narayana, Ananta Rupa Ananta Nama, He Ghana Shyama Narayana, Narayana Govinda, Narayana Hari Nama Bhajore, Vaijayanti Dhara, Vaikuntha Vasaya Srinivasaya Namo


Related Items