Sri Ganesha Mantra (Sankirtana Style)

Amma sings three powerful Ganesha verses or mantras in the sankirtana style. Sri Ganesha removes all obstacles and grants every kind of spiritual or worldly success. Includes the Following: 1. Sri Ganesha Gayatri Mantra: "Om Ekadantaya Vidmahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Dantih Prachodayat"2. Sri Ganesha Sloka: "Om Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabam, Nirvighnam Kurume Deva, Sarva Karyeshu Sarvada" 3. Sri Ganesha Sloka: "Om Suklambaradharam Vishnum, Sasivarnam Chaturbhujam, Prasanna Vadanam Dhyayet, Sarva Vighnopa Shantayet"


Related Items